Waardoor mijn verstand mij overtuigt dat het zichtbare een bewuste creatie is.
1. Het mysterie van een levende cel.
2. Het energie mysterie.
3. Het mysterie van de informatie.
4. Het complexe menselijke wezen.
5. Ten slotte.

1. De levende cel: een mysterie
Een levende cel is een ongelooflijk mysterie, veel complexer dan een moderne chemische fabriek. Het DNA is te zien als een enorme verzameling boeken met handleidingen. RNA's zijn dan als het ware de instructies, die door bezorgers op de juiste bestemming gebracht worden. Voor een goede organisatie en productie zijn nodig: een kast om ordelijk op te bergen en een goede administratie en uiteraard een bedrijfshal voor de energie en productie.
Er zijn elektriciteitscentrales (mitochondriën), en batterijen voor energieopslag (ATP).
Het in en uitgaande verkeer staat onder strenge bewaking (natrium-kaliumpomp). De cel heeft een externe matrix om met andere cellen te verbinden. Onder toezicht van nauw samenwerkende directeuren (centriolen) kan de fabriek zich in identieke delen splitsen.

2. Het energie mysterie.

Voor opbouw van moleculen en cellen is energie nodig, bruikbare energie.
De energie van de zonnestraling wordt opgeslagen in energierijke moleculen en voedsel.

Bij dit proces, fotosynthese, zijn vele moleculaire complexen betrokken die elektronen en protonen uitwisselen; bijv. het complexe molecuul P680.In ons lichaam komt de opgeslagen energie weer vrij door een stapsgewijze afbraak van de moleculen die de plant heeft opgebouwd.
Van bijvoorbeeld vetmoleculen worden stapsgewijs stukjes afgebroken die op hun beurt in de citroenzuurcyclus afgebroken worden tot kooldioxide. De energie komt vrij in bruikbare pakketjes, een soort opgeladen batterijtjes.

Voor de citroenzuurcyclus zijn niet alleen een tiental enzymen nodig (ingewikkelde eiwitmoleculen), maar ze moeten ook in een nauwkeurige volgorde geplaatst zijn om hun functie goed te kunnen uitoefenen.

Als kinderen een figuurtje, dat op het bord getekend wordt, voor het eerst zien, kan de schoolmeester zelf beslissen hoe hij het figuurtje dat hij getekend heeft, wil noemen. De schoolmeester is dan de informatiebron voor de kinderen.
De informatie (de naam) over het figuur dat de schoolmeester op bord tekent, heeft hij ooit gekregen van de meester waar hij bij in de klas zat, en die weer van zijn meester, enz.  Doordenkend kan men concluderen dat de oorspronkelijke bron van informatie niet materieel, maar geestelijk moet zijn.
In tegenstelling tot een mechanische bron, beschikt een informatiebron over een eigen wil. Die bron denkt zelfstandig, is creatief en werkt doelgericht; het is een intelligente bron.
Kunnen wij in onze gedachten een voorstelling maken over deze intelligente bron die buiten onze waarneming valt?
4. Het complexe menselijke wezen.
Het DNA van mensen vertoont overeenkomst met dat van apen. Wanneer we de biochemie van mensen en apen vergelijken, zien we een nog grotere overeenkomst. (Op de WEBsite staat de verwijzing www.expasy.org/cgi-bin/show_thumbnails.pl ). Op dat moleculaire niveau is er zelfs overeenkomst in bouw met ratten, muizen en dergelijke.
Wanneer we de vergelijking naar nog kleinere bouwstenen verleggen: de moleculen, zijn we zelfs verwant met planten. En gaan we nog iets kleiner kijken: naar de atomen, dan verschillen we zelfs niet van de aarde waarop we lopen en waarin ons lichaam na de dood terugkeert.

Omgekeerd kunnen we opmerken, dat wanneer we naar iets kijken dat verder gaat dan de lichamen van apen en mensen, we grote verschillen opmerken. Verschillen in intellect, in het relationele aspect en in het morele bewustzijn. Vooral het morele bewustzijn wijst er op, dat mensen iets bezitten dat boven hen uitstijgt: een geest.
5. Ten slotte; de logische verklaring van de Bijbel.
Het bezit van datgene wat uitstijgt boven het waarneembare, die “geest” wijst mij op iets veel hogers; de Geest van God.
De Bijbel wijst er op dat aan een mens de aspecten, geest-ziel-lichaam, te onderscheiden zijn. En wijst er op dat er in de onstoffelijke geestelijke wereld twee machten te onderscheiden zijn: de geestelijke macht van het goede (het rijk van Jezus Christus en God de Vader), en de geestelijke macht van het kwaad (het rijk van satan).
De zichtbare wereld is een projectie van die onzichtbare geestelijke wereld.
De Bijbel roept op te kiezen en te vertrouwen in Jezus Christus. Dat betekent zich openstellen voor de Geest van Jezus. Men wordt dan geestelijk 'van boven af geboren' (Joh.3,3-5) en krijgt niet alleen een verhelderde blik op alles, maar ervaart een radicale innerlijke verandering, onder andere een boven natuurlijke innerlijke vrede. (Fil.4:7)
dr.W.Hoek (chemicus)
De citroenzuurcylus is weer onderdeeltje van een heel complex biochemisch systeem van samenhangende kringlopen. Voor het ontstaan van deze ingewikkelde moleculaire systemen is niet alleen energie nodig maar ook informatie.

3. Het mysterie van de informatie.
printvriendelijke afdruk