LITERATUURVERWIJZING
1. Axelrod, Daniel I., "'Early Cambrian-Marine Fauna" Science Vol. 128, 1958, p. 7.
2. Bold, Harolá C., Morphologiy of Plants, 2nd ed.., Harper & Row, New York, 1967.
3. Corner, E. J. H., Evolution in Contemporary Botani . ca/ Thought, ed. by A. M. Macieod and L. S. Cobley, Quadrangle Books, Chicago, 1961, p. 97.
4. Romer, A. S., Vertebrate Paleontology, University of Chicago Press, Chicago, 1966.
5. White, Errol, "A Little on Lungfishes", Proceedings of the Linnean Society of London, Vol. 177, 1966, p. 8.
6. Cox, Barry, Mysteries of Early Din osaur Evolution", Evolution, Vol. 264,1976, p. 314.
7. Olson, E. C., The Evolution of Lifé, The New Ameri
BIBLIOGRAFIE
Verreweg de meeste literatuur in het nederlands is geschreven vanuit evolutionistisch standpunt. Hieronder volgen enkele werken geschreven vanuit creationistisch oogpunt.
Roth Ariel: Oorsprong Uitg. Groen  ISBN 9058293068
Scheele Peter: Degeneratie Uitg.Buijten en Schipperheijn ISBN 9060649389
Sörensen: Er klopt niks van. Uitg. Gideon ISBN 9060679199
Burgess: Ontwikkeling of ontwerp. Uitg. Medema ISBN 9063534175

Bliss R. : Twee modellen, evolutie, schepping Werkgroep Schepping
Bliss R. B. en Parker G. E.: De oorsprong van het IevenWerkgroepSchepping
Van Delden J. A. (redactie): Schepping of evolutie Oosterbaan en Le Cointre
Evangelische Omroep Het ontstaan van de wereld
Marsh F. L.: De schepping van de soorten Stichting "de Stem der Leken" Postbus 916 Den Haag
Nelson B. C.: Naar hun aard Buyten en Schipperheyn
Utt R. H. (redactie): De natuur, onderwerp en ontwerper, Veritas Den Haag
Rehwinkel M. A.: De zondvloed, Buyten en Schipperheyn
Oudijn W. Verdouw N.: In den Beginne, v.d. Berg Anthony Fokkerweg 49, (voor hoogste klassen lagere school) 3088 GE Rotterdam
Ouweneel W.J: De. ark in de branding, Buyten en Schipperheyn
Slot J.: Alle met wijsheid gemaakt, (voor HAVO), Kooi Veenendaal