Crossopterygii: kwastvinnige vissen waarvan vele evolutionisten denken dat zij het dichtst bij de amfibieën staan.

Ichthyostega: het uitgestorven amfibie waarvan vele evolutionisten denken dat het het dichtst bij de vis staat.

Uitstralend: komend vanuit een enkele bron, zoals spaken uit het centrum van een wiel.

Afleiden: conclusies trekken uit onvolledig bewijsmateriaal.

Levende amfibieën zoals kikkers en . salamanders, zijn gewoonlijk dieren met een glibberige huid die “dubbele levens" leiden. Eerst zijn ze zwemmende, door kieuwen ademende kikkervisjes, daarna leven ze als volwassenen met vier poten en door longen ademend.
De oorsprong van de amfibie richt zich op twee groepen fossielen:
(1) Kwastvinnige vissen genoemd crossopterygii, en
(2) lchthyostega, de amfibie die het eerst of het laagst in de geologische kolom voorkomt.

Figuur 2.17 toont de kwastvinnige vis. Het botten patroon in zijn vin is enigszins vergelijkbaar met het patroon in je arm en dat in de poot van een kikker Ten eerste is er één been bevestigd aan het lichaam; vervolgens zijn er twee botten zoals in je onderarm; tenslotte is er een groep kleine botjes met uitstralende bottenrijtjes aan het eind, enigszins zoals je pols en hand. Kwastvinnigen leven tegenwoordig nog (Figuur 2.18), waaronder vormen die hun zwemblazen enigszins kunnen gebruiken als longen. Deze vissen hadden ook een complexe oervorm van een ruggegraat zoals die gevonden word bij Ichthyostega. Tanden en sommige delen van de schedel zijn gelijk en sommige niet. Uit deze overeenkomst leiden de evolutionisten af dat amfibieën evolueerden uit vissen.
Oorsprong van de Amfibieën; Land-Waterdieren
Figuur 2.17 Let op overeenkomsten en verschillen in het bottenpatroon (boven links omcirkeld) van de vin van een kwastvinnige vis en de poot van een fossiel amfibie, de ichthyostega.

Figuur 2.18 De Coelacanth, een kwastvinnige vis, die levend gevonden is aan de kust van Madagaskar.

Wanneer je deze fossielen bestudeert moet je ook de volgende gegevens beschouwen. Ten eerste, het bottenpatroon in de kwastvinnige vis verschijnt abrupt en compleet in de fossielenreeks. Er zijn geen fossielen die dit patroon met de vinnen van andere vissen verbindt. Ten tweede is er geen ellebooggewricht in de vin. Hoewel tekeningen van kunstenaars in musea soms deze afgeleide tussenschakel afbeelden, zijn er geen fossiele vissen gevonden met vinnen die gewrichten hebben. Ten derde is het bekken (heup)-been van de vis klein. Dit been is los bevestigd in spieren en niet bevestigd aan de ruggegraat. Ten vierde verschijnen er drie andere orden amfibieën in dezelfde geologische systeem als de Ichthyostega en deze hebben allemaal spoelvormige wervels. Zulke wervels zijn totaal verschillend van die van zowel Ichthyostega en de kwastvinnigen. Tenslotte is het “levende fossiel”, de kwastvinnige vis uit figuur 2.18, aangepast aan het diepzeeleven, en gebruikt het zijn vinnen niet om te "lopen". Creationisten zeggen daarom dat kwastvinnige vissen en Ichthyostega onderscheiden soorten zijn; in plaats van af te stammen van een gemeenschappelijke voorouder wijzen ze op een schepping volgens een gemeenschappelijk plan.
Afgeleide: uit onvolledig bewijsmateriaal getrokken conclusies
Dit is een moeilijke kwestie. De overeenkomsten schijnen evolutie te ondersteunen; de verschillen schijnen schepping te ondersteunen. Gebruik de onderstaande vragen om uit te maken welk model het beste bij de gegevens past.

Vergelijk in figuur 2.17 het skelet van de kwastvinnige vis met dat van de Ichthyostega-amfibie.
1. Waaraan zijn de heupbeenderen van deze vis bevestigd? En waaraan zijn de heupbeenderen van de amfibie bevestigd? Wat zou er moeten gebeuren om de ene in de andere te veranderen? Noteer je ideeën.
2. Lijken de vissen goed aangepast te zijn'aan het leven onder water? Lijken de amfibieën goed aangepast te zijn aan het leven op land? Kun je je voorstellen hoe de verandering plaats vond van waterleven naar landleven? Zoek in de bibliotheek naar ideeën. Welke delen van de kwastvinnige vis ondersteunen evolutie? Welke delen steunen schepping? Wie staat naar je mening het sterkst? Beredeneren.