Zinnige vragen bij de discussie over de evolutietheorie
Kernvragen
·    Waar kom je vandaan, wat is je oorsprong,?
·    Waarom besta je, wat is het doel van je leven?
·    Waar ga je naar toe als je sterft?

Wat is oorsprong van de zingevingvragen
·Hoe komt het dat mensen nadenken over de oorsprong?
·Waar komen gedachten vandaan?
(is het menselijk brein een soort schotelantenne voor de onzichtbare wereld?
Onderscheid stoffelijk en niet stoffelijk
·Kunnen niet stoffelijke gedachten ontstaan uit stoffelijke materie?


Ontwerp en ontwerper
·Kan er een ontwerp zijn zonder ontwerper?
Een beeld ontstaat niet vanzelf uit een blok marmer. Het beeld wordt doelbewust door de beeldhouwer gemaakt.
Zo overtuigt ons verstand ons dat ook de mens niet toevallig en doelloos ontstaan kan zijn.
Daarbij komt nog dat de mens een complex wezen dat zich kan afvragen waaom en met welk doel hij geformeerd is. Dat denken wijst op 'iets' dat buiten de stoffelijke mens is, een hogere dimensie. De Bijbel geeft daarop het antwoord.
HOME