Met evolutie bedoelt men een geleidelijk proces waarbij een steeds hogere orde van organisatie en zelfs intelligentie ontstaat.


Dat proces zou begonnen zijn met de vorming van het heelal door de “Big Bang” (grote knal).


De evolutietheorie veronderstelt dat het leven op aarde als volgt is ontstaan: atomen voegden zich samen tot eenvoudige moleculen - deze voegden zich op hun beurt samen tot ingewikkelder moleculen - welke door samen te ballen onder andere leidde tot de vorming genetisch materiaal - waardoor eenvoudige cellen konden groeien - welke zich over miljoenen jaren ontwikkelden tot de huidige levensvormen, waaronder de mens.


Deze mens zou in het stadium gekomen zijn de verdere evolutie zelf ter hand te nemen.


Er is echter een groot aantal geleerden dat vraagtekens plaatst bij de evolutietheorie.Op school, universiteiten en in TV-programma's en boeken wordt gesteld dat de wetenschap onomstotelijk heeft aangetoond dat we een evolutionaire oorsprong hebben. Maar is dat echt zo?
Bestaat de mogelijkheid dat we misleid zijn?
1.Het probleem