Het is gestart als een proefsite voor een brochure en een speciaal  nummer over schepping en evolutie van het Magazine van Bijbel & Onderwijs. De artikelen werden daarvoor in concept ter beoordeling op deze site gezet.Verschillende kritische reacties hebben tot verbetering geleid. Het speciale nummer van het Magazine en de brochure zijn inmiddels verschenen en te bestellen bij B&O.

De site blijft voorlopig gehandhaafd als proeftuin voor het ontwikkelen van leerstof en verzamelplaats van informatie.
Graag roepen we u op tot medewerking omdat we overtuigd zijn dat onze jeugd gebaat is met goed onderwijs.
Het huidige onderwijs in de evolutieleer is dat mijns inziens om een aantal redenen niet:
1. De evolutieleer lijkt een leer, die niet ter discussie gesteld mag worden. Door dit dogmatische karakter, wordt het kritisch logisch denkvermogen van de leerlingen uitgeschakeld.
2.De natuurwetenschappelijke werkwijze, die men de leerlingen bij tracht te brengen bij de scheikunde en natuurkunde,  wordt op deze wijze in de vakken biologie, aardrijkskunde, geschiedenis enz, weer teniet gedaan.  Dat is didactisch gezien een misser.
3.Bij het onderwijs in evolutieleer wordt verzuimd in te gaan op het waarom en het nut van deze kennis. Daardoor onthoudt men de leerling belangrijke informatie en voedt men hen op in een gesloten denkwijze.

Wij staan open voor commentaar.

dr.W.Hoek
Deze site is een persoonlijk initiatief, dat in 2001 gestart werd uit betrokkenheid met de vereniging Bijbel en Onderwijs.
Info
Waarom ik tegen de evolutieleer ben