Nederlandse sites
Enkele buitenlandse sites:
www.creaton.nl :  Website van de Stichting Creaton. Een stichting die zich inzet voor creationistisch onderzoek en het ontwikkelen van onderwijsmethoden daartoe. In het gebouw van de Evangelische Hogeschool is een wetenschappelijk verantwoorde expositieruimte ingericht

www.oude-wereld.nl  Stichting “De oude wereld” wil door samenbundeling van krachten een bijbels catastrofemodel presenteren als tegenhanger van het populaire evolutiemodel.

www.creabel.org
Stichting Creabel: een Belgische stichting die lezingen voor uiteenlopend publiek verzorgt en creationistisch onderzoek toegankelijk maakt voor het Nederlandse taalgebied

www.degeneratie.nl   De website van Peter Scheele , over het thema van zijn boek 'Degeneratie' .

www.drdino.nl
Nederlandstalige website over het werk van Hovind

http://home.kpn.nl/genesis
Informatie  over o.a.:De hydroplaat theorie; Het vacuüm, de lichtsnelheid en de roodverschuiving.

http://www.verhoevenmarc.be/
Klikken op 'Schepping versus Evolutie' geeft een groot aantal artikelen, powerpoinpresentatie, cartoons enz.

www.scheppingofevolutie.nl
Op deze site vindt u informatie over het ontstaan van de aarde, het universum en het leven.
Iedereen leeft met vragen rondom zaken over het doel van ons bestaan. Waarom we hier zijn, en hoe wij en alles om ons heen tot stand is gekomen. Vanuit een christelijk perspectief willen we proberen antwoord te geven op allerlei vragen over het onderwerp schepping en evolutie.
Een selectie artikelen die over Answers in Genesis (AiG) en/of Werkgroep In Genesis in de Nederlandse media zijn verschenen.

www.christiananswers.net/dutch/creation/home.html
Aangekondigd als “Scheppingsbibliotheek”. Bevat vertalingen van de artikelen van de site www.christiananswers.net

http://www.allaboutcreation.org/dutch
Adam en Eva;  Bewijs Voor Evolutie;  Bewijs Voor God;  Bewijs Voor Schepping;  Catastrofisme;   De Oorspronkelijke Zonde; De Zondvloed     Dinosaurus Fossielen;  Evolutie Van De Mens;  Evolutie Versus Schepping;  Gap Theorie;  De Geologische Tijdschaal;  Geschiedenis van de Draken;  God de Schepper;   Het Boek Genesis;  Hoe Oud Is De Aarde;  Leeftijd Van Aarde;  Leeftijd Van De Aarde;  Oorsprong van het Universum;   Piltdown Mens;  Radiometrische Datering;   Schepping Versus Evolutie;  Uitsterven Van Dinosaurussen;  Uniformitarianisme

http://www.schepperenzoon.nl/
Het gaat over de vraag of wij mensen het resultaat zijn van chemische processen die miljoenen jaren geduurd hebben of dat we gemaakt en gewild zijn door een Schepper.

http://www.verzwegenwetenschap.nl/
De zaak-Evolutie
Een nauwkeuring onderzoek naar de feiten en bewijzen achter de meest populaire wetenschappelijke theorie ooit.
Waar stoppen de feiten en waar begint fictie?

http://www.evolutie.eu/
Deze website heeft ten doel informatie te geven over de vraag: Waar komen we vandaan? Zijn we geleidelijk ontstaan door natuurlijke processen, of zijn we gemaakt door God, zoals in de Bijbel staat? Kortom, het debat over evolutie en schepping.
http://www.c-r-t.co.uk As an educational and resource organisation we want to encourage both Christians and non-Christians to investigate the creation-evolution issue.
Deze organisatie geeft de jeugdbladen: “Our world”en “Original View” uit

http://www.creationism.org/crimea/engln.html
Een site met heel veel interessante informatie van dr. Sergei Golovin.
Sergei was born in the Soviet Union into an atheistic family and received a materialistic education. He graduated from the physical sciences department of Simferopol State University specializing in Laser Optics and completed postgraduate studies in Geophysics. Over a period of several years Sergei headed geophysical expeditions in Crimea, Caucasus and on the island of Spitsbergen. He has been published in academic magazines and has patented inventions in geophysics and laser optics.

http://www.creationevidence.org
As you browse our pages you will receive educational information presenting scientific evidence for creation and design by a personal Creator. Nuttig voor onderwijzers die geschikt materiaal voor hun klas zoeken.

http://www.creationism.org/index.htm   heel veel links

http://www.gennet.org/  spelletjes voor kinderen

http://www.icr.org
Institute for Creation Research
A Christ-Focused Creation Ministry

http://www.creationresearch.org/
The Creation Research Society is a professional organization of trained scientists and interested laypersons who are firmly committed to scientific special creation. The Society was organized in 1963 by a committee of ten like-minded scientists, and has grown into an organization with worldwide membership

http://www.parentcompany.com/handy_dandy/hder.htm
The Handy Dandy Evolution Refuter provides the answers to practically every question the evolutionist can raise -- based on the latest scientific evidence

http://www.answersingenesis.org
Have you ever been asked questions like these: How do dinosaurs fit with the Bible?
What are the scientific and Biblical objections against evolution?  Does Carbon dating disprove the Bible?  Where did the different 'races' come from?  Where did Cain get his wife?

http://www.trueorigin.org/camplist.asp
Ashby Camp's List of Articles Supporting Biblical Creation

http://www.creationscience.com
This is the online edition of In the Beginning: Compelling Evidence for Creation and the Flood (7th Edition) by Dr. Walt Brown

http://csm.org.uk In 1995 the old National Provincial Bank on Portsmouth Hard was purchased and has now been altered to house the first large permanent creation exhibition in the UK.

http://www.drdino.com/
Dr. Hovind's Creation Seminar Series are his most popular presentations. God has used the message they present to bring thousands of people closer to Christ. This 17-hour video series comes on seven downloadable files and is frequently updated to provide the most current information available.

http://www.evolution-facts.org
Filled with scientific facts against evolution, a massive collection, one of the most complete anti-evolution websites on the internet. You have come to the right place. Stay awhile and learn the truth. Those fairy tales you were taught in school are excess baggage. What you want are scientific facts. This website is full of them.
http://logos.nl/       HET LOGOS INSTITUUT
Onderwijs. Logos is de plek waar leraren en leerlingen aanvulling kunnen vinden op bestaand lesmateriaal. Wat zegt de Bijbel over dit onderwerp? Hoe is het ècht gegaan? Logos helpt je de antwoorden te vinden
Opvoeding. Logos helpt om uw kinderen een goed fundament mee te geven. Hoe lees ik de Bijbel? Hoe kijken anderen tegen de Bijbel aan? Waarom is de Bijbel betrouwbaar?
Onderzoek. Logos biedt een ontmoetingsplek voor student en wetenschapper. Wetenschap en de Bijbel - hoe integreer je die twee? Hoe gaan andere wetenschappers met dezelfde vragen om?

http://verzwegenwetenschap.nl/overvw.html
VerzwegenWetenschap is een onderzoek naar de knelpunten en problemen met de evolutietheorie.

http://www.oude-wereld.nl/
Welkom op de eerlijke zoektocht naar onze oorsprong!
Nieuw: Evolutie - Het nieuwe hoofdstuk. Om van te smullen! Dit is een vervangend hoofdstuk voor lesboeken in het middelbaar, hoger en universitair onderwijs. Het is een GRATIS DOWNLOAD. Het toont de nieuwe evolutietheorie die aan het ontstaan is. Nieuwe kosmologie, nieuwe natuurkunde, nieuwe geologie, nieuwe biologie, nieuwe antropologie. De echte Noah. Het toont waar de oude theorie faalt. Het hoofdstuk kan gratis worden gedownload en gebruikt in het onderwijs.

http://wetenschep.nl/
Onze missie: Is de aarde echt miljarden jaren oud?
Is evolutie wetenschappelijk bewezen?
Hoe zit het met de ijstijden, een globale vloed en bijvoorbeeld sterrenlicht?
Geloofwaardige antwoorden op dit soort vragen willen wij op deze site makkelijk toegankelijk maken. Daarbij willen wij aantonen dat het seculiere wereldbeeld, waarin de mens het resultaat is van toeval en heel veel tijd, een filosofische overtuiging (geloof) is en geen wetenschap. Wij willen een wereldbeeld voorstellen waarin de betrouwbaarheid van de Bijbel wordt bevestigd en waarmee wetenschappelijke bewijzen goed zijn te interpreteren.