“In de afbeelding zijn steeds drie stadia uit de embryonale ontwikkeling van vijf gewervelde dieren en de mens getekend. Door de overeenkomst in de eerste stadia van de embryonale ontwikkeling wordt het aannemelijk dat deze gewervelde dieren een gemeenschappelijke voorouder hebben.”
De feiten zijn echter:
Bovenste rij embryo's:  de tekeningen die Haeckel in de negentiende eeuw publiceerde om de overeenkomst in hun ontwikkeling te tonen.
Onderste rij embryo's: op foto's, dus zoals ze er werkelijk uitzien in hetzelfde stadium van ontwikkeling.
Duidelijk is te zien dat Haeckel zijn tekeningen niet heeft gebaseerd op de werkelijkheid. In het schoolboek wordt uitgegaan van deze onjuiste tekeningen. De gekleurde weergave versterkt het idee van echtheid en werkt daardoor de misleiding in de hand.
Dat het zelfs frauduleus is, is recentelijk nog eens in het toonaangevende blad Science vermeld.
Litt.
Elizabeth Pennisi, 'Haeckel's Embryos: Fraud Rediscovered', Science 277(5331):1435, September 5, 1997.
'Embryonic fraud lives on', New Scientist 155(2098):23, September 6, 1997.

2.1.Ontwikkeling embryo is herhaling van de evolutie
In een schoolboek kan men bijvoorbeeld lezen: