2.2. Rivierdalen wijzen op miljoenen jaren

In een schoolboek kan men bijvoorbeeld lezen:
De rivier de Colorado begon zich (pas) 65 miljoen jaar geleden in te snijden in de gesteenten. Dat kwam doordat het gebied langzaam omhoog werd gestuwd. De stroomsnelheid nam toe en de erosie werd sterker. Zo werd de Grand Canyon uit de oudere gesteenten geschuurd.
Wat niet vermeld wordt:

Volgens de hydrodynamica (leer van het stromend water) kan water niet gelijktijdig  meanderen (slingeren) en in vast materiaal insnijden. Water kan alleen meanderen als het door los sediment stroomt. Het water meandert doordat het zachte materiaal wijkt voor de druk van het water. (De leerlingen kunnen dat waarnemen aan de stromingspatronen die regenwater geeft op een zandheuvel.)
De Grand Canyon meandert en is heel diep. Een logische conclusie zou bijvoorbeeld zijn dat deze canyon gevormd werd toen de lagen nog betrekkelijk zacht waren. Dat is niet in overeenstemming met wat in het schoolboek staat.