2.3.Gesteentelagen wijzen op honderden miljoenen jaren

In een schoolboek lezen we bijvoorbeeld:
“De sedimentlagen zijn zeer geleidelijk afgezet gedurende vele miljoenen jaren.”

Een enkel feit: Polystrate fossielen
De afgebeelde fossiele (versteende) bomen lopen door meerdere gesteentelagen heen, die van elkaar verschillen. Sommige bomen steken zelfs ondersteboven of in vallende toestand door de lagen heen. Dit is moeilijk te verklaren volgens het gangbare evolutiemodel dat veronderstelt dat de sedimentlagen na elkaar gedurende miljoenen jaren gevormd zijn.
Dergelijke fossielen zijn echter eenvoudig te verklaren, door aan te nemen dat de bomen tegelijk met de overige materialen (zand, kalk, modder of klei) aangespoeld zijn, tijdens een enorme natuurramp en vervolgens samen met de sedimenten versteend zijn. (Een bijbelgelovige ziet hierin een duidelijke aanwijzing voor de zondvloed).
Dergelijke fossielen noemt men polystrate fossielen (meerdere-lagen fossielen).

(zie <http://www.apologeticspress.org/rr/rr2000/r&r0012b.htm>  <http://www.icr.org/pubs/imp/imp-316.htm> )