Citaten 2
Citaten uit vragen die door bezoekers van de site gesteld werden en de antwoorden die er op gegeven zijn..


Creationisme
Wil creationisme wetenschap zijn dan moet het modellen voor de creatie leveren die logisch
beredeneerbaar zijn, controleerbaar en herhaalbaar.

Er zijn vele wetenschappers bezig om een wetenschappelijk model als tegenhanger van de evolutietheorie op te stellen. In Nederland bijv. de Creaton studiegroep. (www.creaton.nl)


DNA overeenkomst tussen mens en aap.

Zo zijn 98,7 procent van de genen van de mens gelijk aan die van de chimpansee, 97,7 procent aan die van de gorilla en 96,4 procent aan die van de orang-oetan. Een opmerkelijk gevolg hiervan is dat we een bloedtransfusie van een chimpansee zouden kunnen krijgen als de bloedgroepen gelijk zijn (wat ook het geval is bij bloedtransfusies bij mensen onderling). Dit kunt u nalezen in "Want mens en dier hebben hetzelfde lot..." van Jane Goodall en Marc Bekoff en in "De aangeklede aap; het dier in de mens" van Desmond Morris. Zelf vindt ik dit een sterk argument vóór de evolutietheorie.

Juist die grote overeenkomst in het genetisch materiaal overtuigt mij dat een mens iets bezit wat een dier mist: een “niet-stoffelijk iets”, een geest die bewustzijn geeft.
Ik kan niet geloven dat moleculen eiwit, DNA enz. kunnen denken.
Wanneer u de biochemie van mensen en apen  vergelijkt, zult u nog veel grotere verwantschap zien dan tussen het genetisch materiaal. (Op de WEBsite staat de verwijzing
www.expasy.org/cgi-bin/show_thumbnails.pl ). Dan zijn we zelfs verwant aan ratten, muizen en dergelijke.
Wanneer we de vergelijking naar nog kleinere bouwstenen verleggen: de moleculen, zijn we zelfs verwant met planten. En gaan we nog iets kleiner kijken: naar de atomen, dan verschillen we zelfs niet van de aarde waarop we lopen en waarin ons lichaam na de dood terugkeert.
Omgekeerd kunnen we opmerken, dat wanneer we naar iets kijken dat verder gaat dan de lichamen van apen en mensen, we grote verschillen opmerken. Verschillen in intellect, in het relationele aspect en in het morele bewustzijn. Vooral het morele bewustzijn wijst er op, dat mensen iets bezitten dat boven hen uitstijgt: een geest. Het bezit van die geest wijst op de Geest van God.

Referentiepunt voor goed en kwaad
De evolutieleer geeft geen vorm aan de menselijke gedragingen; zij constateert en beschrijft slechts een proces. De evolutie wetenschap houdt zich dus niet bezig met het vinden van excuses voor afwijkend gedrag.

1. Dat vele evolutionisten moreel hoogstaande mensen zijn, neemt niet weg dat de evolutietheorie in wezen immoreel is, immers gebaseerd op overleving van de sterkste.
Op de site gaat het om de vraag: welke absoluut referentiepunt heeft men voor de menselijke waarden en normen.
Volgens de evolutieleer is door tijd en toeval via een dierlijk stadium en 'lagere' mensenrassen geleidelijk hoger geëvolueerd. Het 'evolutieproces' zou nog gaande zijn. Er is geen absoluut referentiepunt voor goed en kwaad.
De Bijbel verkondigt dat de mens met moreel besef begiftigd is en daarmee boven de dieren geplaatst is. Omdat de mens naar Gods beeld geschapen is, zijn alle mensen en rassen even waardevol.
Helaas moet beleden worden dat velen, zich 'christen' noemende mensen, zich dikwijls zeer immoreel gedragen hebben, maar dat neemt niet weg dat het evangelie van Jezus Christus en de Bijbel moreel zeer hoogstaand zijn en een absoluut referentiepunt geven voor goed en kwaad.
2. Een evolutie- 'proces' is niet aangetoond. De evolutietheorie is een wijze van kijken naar de oorsprong van het leven en het heelal. Er wordt daarbij een model opgesteld om de feiten in te passen.Wetenschappelijke methodes
Het vinden van gaten in een bestaande theorie volgens wetenschappelijke methodes kan nooit bewijs zijn voor een andere theorie die volstrekt geen wetenschappelijke onderbouwing kent. Ofwel?

De 'wetenschappelijke methodes' van de evolutietheorie voldoen niet aan de kriteria van natuurwetenschappelijk onderzoek. Er wordt bijvoorbeeld geëxtrapoleerd buiten het meetgebied. Conclusies die daaruit getrokken worden, zouden niet door de quality control komen.
De evolutietheorie hoort bij de historische of filosofische wetenschappen en moet met de maatstaven uit die wetenschappen beoordeeld worden. Daarbij moet rekening gehouden worden met bijvoorbeeld het standplaatsgebonden en doelgerichte van bijvoorbeeld geschiedschrijving.
HOME
Citaten1