3.Er zijn soorten wetenschap
Denk na!

De evolutietheorie geeft een verklaring over iets dat miljoenen jaren geleden gebeurd zou zijn. Is dat een technische wetenschap of is het een historische wetenschap?
De mensen kunnen geweldig veel. Er zijn grote uitvindingen gedaan: er komen steeds ingewikkelder apparaten en er worden steeds meer geneesmiddelen gemaakt. Dat kan de mens maken door wetenschappelijk onderzoek.
Doordat er zoveel gemaakt wordt, denken veel mensen dat de wetenschap alles kan. En dat ze bijvoorbeeld ook kunnen verklaren hoe in het verleden de mens op aarde kwam.
Maar er is verschil in wetenschap!


De verschillende wetenschappen zijn te verdelen in grote groepen. Bijvoorbeeld:
·    technische wetenschappen en
·    historische wetenschappen.
Historische wetenschap

Historische wetenschap probeert te verklaren hoe in het verleden iets gegaan is. De gebeurtenissen die voor bij zijn, kunnen niet herhaald worden. Het is mogelijk dat over een aantal jaren een gebeurtenis uit het verleden heel anders uitgelegd wordt dan tegenwoordig. Het hangt er ook van af vanuit welk standpunt men naar een gebeurtenis in het verleden kijkt.
Voorbeeld:
In Zweden kijken de kinderen heel anders naar de 'Noormannen' (Vikingen) dan hier in Nederland.
Voor ons waren de Noormannen zeerovers, die onze rivieren opvoeren om te plunderen en roven. De kinderen in Zweden lezen over de 'Vikingen' als dappere avonturiers, die grote schatten verzamelden.

Inhoud
hoofdstuk4