Misleiding in een jeugdboek

De site evolutie.biz werd in 2001 gestart als proeftuin voor het ontwikkelen van leerstof en verzamelplaats van informatie voor goed onderwijs aan onze jeugd.
Want het onderwijs in de evolutieleer is dat mijns inziens om een aantal redenen niet:
1. De evolutieleer lijkt een leer, die niet ter discussie gesteld mag worden. Door dit dogmatische karakter wordt het kritisch logisch denkvermogen van de leerlingen uitgeschakeld.
2.De natuurwetenschappelijke werkwijze, die men de leerlingen bij tracht te brengen bij de scheikunde en natuurkunde,  wordt op deze wijze in de vakken biologie, aardrijkskunde, geschiedenis enz. weer teniet gedaan.  Dat is didactisch gezien een misser.
3.Bij het onderwijs in evolutieleer wordt verzuimd in te gaan op het waarom en het nut van deze kennis. Daardoor onthoudt men leerlingen belangrijke informatie en voedt men hen op in een gesloten denkwijze.

Helaas is het jeugdboek 'Het Geheime Logboek van Topnerd Tycho' een demonstratie van het dogmatische, zoals omschreven in punt1.
De auteurs proberen de jeugd te overtuigen dat de evolutieleer niet in tegenspraak is met de Bijbel. Maar ze gebruiken daarbij argumenten die wetenschappelijk niet steekhoudend zijn. Een paar voorbeelden:

1. In een e-mail van oom Jeroen aan Tycho op p. 49 lezen we:
“Via onze telescopen hebben we nu ontdekt dat hij [God] dat [het heelal] 13,8 miljard jaar geleden heeft gemaakt.
Feit
Hier worden feit en interpretatie door elkaar gehaald, en wel op zo'n manier dat het lijkt alsof het wetenschappelijk bewezen is. Via de telescopen heeft men sterrenstelsels ontdekt, en aan de hand van modellen, (vanuit een bepaald standpunt opgesteld met een bepaald doel),  is men tot de conclusie gekomen dat het heelal 13,8 miljard jaar oud moet zijn. (zie http://www.evolutie.biz/modellen.html

2. Op pagina 62 staat een stukje over het heelal.
Rommel ontstaat vanzelf. Iets in elkaar zetten (of opruimen) kost veel energie. Dat geldt overal en altijd.
Waar de energie vandaan komt wordt geprobeerd uit te leggen door het lokale minimum: lokaal kan de entropie, de mate van wanorde, afnemen, zolang het geheel maar toeneemt. Op één plek worden door de zwaartekracht stofjes naar elkaar toe getrokken en ontstaat er een ster. Maar de stofjes verderop maken er met elkaar een nog grotere puinhoop van.

Onbeantwoorde vraag:
Waar die energie vandaan komt en hoe die energie bruikbaar wordt. Als hout in een kachel verbrand wordt komt er energie vrij, maar om die energie gericht te kunnen gebruiken zal men bijvoorbeeld een stoommachine moeten bouwen.( http://www.evolutie.biz/fotomysterie.html

3. Op pagina 112 komen dino's ter sprake.
De klas heeft naar Jurassic Park gekeken en oom Jeroen legt uit dat je op deze manier geen dino's kunt kweken. Hij zegt daarbij ook iets opmerkelijks:
Het is al meer dan 65 miljoen jaar geleden dat de dinosaurussen leefden. Dat is zo oud dat al het DNA vergaan is. We vinden nu eigenlijk alleen nog maar de skeletten van de dino's. En als je dan toch een beetje bloed met DNA zou vinden, dan is dat zo beschadigd dat je nooit alle informatie daaruit zou kunnen uitlezen en gebruiken.

Feit
Er is wel degelijk zacht weefsel gevonden. Dat betekent dus dat deze dino's helemaal niet zo oud kunnen zijn geweest! Terecht wordt gesteld dat DNA en ander zacht weefsel geen miljoenen jaren bewaard kan blijven, dus als je zacht weefsel vindt, moet het fossiel jong zijn!


4. Op pagina 82 staat: Jij bestaat uit sterrenstof.
In een ster is het hartstikke heet. Zo heet dat drie verschillende atoompjes zijn samengesmolten. Samen werden ze een koolstofatoom. Precies het soort atoom dat nodig was om leven te kunnen laten ontstaan.

Feit
Twee heliumkernen fuseren tot beryllium 8, wat met een derde heliumkern botst om koolstof 12 te maken. Ja, het overall proces bevat drie heliumkernen. Maar de tussenvorm is behoorlijk belangrijk. Een andere over-versimpeling aan dit beeld is dat het nu net lijkt of koolstof de enige stof is die nodig is voor leven. Er komen ontzettend veel elementen in je lichaam voor, en koolstof is nog niet eens de belangrijkste (deze komt op de 2e plaats, na zuurstof, welke nog moeilijker te maken is dan koolstof).

5. Nadat een moeder de klas heeft vertelt over C-14 legt professor Jeroen uit waarom dit argument ongeldig is (p. 61).
Met koolstof 14 kun je heel goed meten hoe oud iets is. Maar dat kan alleen bij dingen die niet ouder zijn dan 40-50.000 jaar. Bij oudere dingen krijg je last van storingen. Er kan bijvoorbeeld een beetje modern koolstof in de olie zijn gekomen, al in de grond. Of toen je de olie overschepte in het meetapparaat. Of de machine geeft soms een fout signaal en dan denk je dat je koolstof 14-atomen ziet maar die zijn er dan toch niet.

Logische conclusie zou zijn:  a) de wetenschappers in deze laboratoria zijn onzorgvuldig en b) ik kan geen enkele C-14 waarde vertrouwen want je weet niet welke samples wel of niet verontreinigd zijn.
Feit is echter dat verschillende steenkoollagen die met C-14 gedateerd worden consistent dezelfde waarde geven, wat verontreiniging hoogst onwaarschijnlijk maakt. Er is óók radioactief C-14 in diamanten is gevonden. Diamanten zouden een nog hogere ouderdom hebben dan steenkool, en zijn de hardste natuurlijke substantie die we kennen. Diamanten raken dus niet van buitenaf verontreinigd. Als je daar een meetbare hoeveelheid C-14 in aantreft is er maar één logische conclusie: deze glimmers zijn jong! ( https://www.weet-magazine.nl/hoe-oud-is-een-diamant/ )

6. Op p.65 staat wat over rudimentaire organen
Je stuitje heb je nergens voor nodig. Maar het is eigenlijk een overblijfsel van de staart die onze voorouders hadden!

Feit
Het stuitje is nodig voor de spieren die er aan gehecht zitten, waardoor je kunt zitten en staan.
Deze redenatie van rudimentaire organen (overblijfselen van onze vermeende evolutionaire voorouders die nu nergens meer toe dienen) werd vroeger onder andere aangehaald voor de blinde darm, keelamandelen en - meer recentelijk -  'junk' DNA. Van al deze 'nutteloze overblijfselen' is de functie ondertussen bekend.(http://www.0095.info/nl/index_stellingen_thesennl_nl09.html  )

7. Fossielen
Het argument voor polystrate fossielen wordt afgewimpeld  met:
Zulke verhalen hoor je steeds weer opnieuw, maar als je het dan goed onderzoekt blijkt dat het niet klopt. Of dat er een goede verklaring voor is: verschuiving van aardlagen bijvoorbeeld. (p. 92)


Denk na!
Hoe kan een aardlaag verschuiven en een boom rechtop in zich opnemen, zonder te breken? Polystrate fossielen tonen aan dat de verschillende lagen tegelijk afgezet zijn. ( http://www.0095.info/nl/index_stellingen_thesennl_nl26.html )

8.Volgens een aardrijkskundelerares lag Nederland zo'n 250 miljoen jaar geleden bij een zee in een woestijnklimaat, waardoor zout in de grond is gekomen.

Feit
Het indampingsmodel van zout is niet in overeenstemming met de werkelijkheid. Zo ontbreken bijvoorbeeld fossielen en verontreinigingen in het zout die je zou verwachten als het om een indampingszee gaat. Een veel betere verklaring is het model van Stef Heerema over een vulkanische oorsprong van zout. ( https://www.weet-magazine.nl/artikelen/Weet%201%20-%20Scheuren%20in%20de%20Grote%20Slenk.pdf )

Deze kritiek is een excerpt van de recensie op:  https://waaromschepping.wordpress.com/2015/10/05/was-het-logboek-maar-geheim-gebleven-recensie/