De mening van prof.dr. H.Zuilhof; een organisch chemicus.

Iemand die alleen de eerste drie letters van het alfabet kan opzeggen, weet ongeveer evenveel van het alfabet als een wetenschapper van het ontstaan van het leven.
Aldus Han Zuilhof, hoogleraar organische chemie aan Wageningen Universiteit.

Hij woog de antwoorden van de evolutietheorie, vond ze allemaal te licht en concludeerde dat de vraag naar het ontstaan van het leven momenteel nog niet door de wetenschap beantwoord wordt. ,,Hier is sprake van een significant probleem, zeker omdat de evolutietheorie zo'n grote rol speelt in de hedendaagse wetenschap'', aldus Zuilhof. Hij vergeleek de evolutietheorie met een wolkenkrabber met een zwakke basis. ,,Het gebouw staat niet op een degelijk fundament, in de wolkenkrabber van de evolutieleer is de begane grond nog geen begaanbare grond.'' En: ,,Als je eenmaal binnen bent, bieden al die hoge verdiepingen prachtige vergezichten, maar je kunt er momenteel als wetenschapper niet fatsoenlijk binnenkomen.''

Mensen associëren het begrip evolutie allereerst met biologie en met geologie. Dat is prima, want beide wetenschappen hebben veel te melden over evolutie. Maar het ontstaan van leven, het vormen van complexe moleculen, en het organiseren van die moleculen tot zelf-replicerende systemen met feedbackmechanismen, zoals uiteindelijk uitmondend in een levende cel, dàt is het terrein van de organische chemie. Het allereerste begin van het leven hoort bij mijn vakgebied. Daarover durf ik uitspraken te doen.

In veel leerboeken staat eigenlijk dat we wel zo ongeveer weten hoe het leven is ontstaan. Maar dat weten we niet. De stelligheid waarmee dat facet van de evolutietheorie als feit wordt gepresenteerd, vooral in schoolboeken, is misplaatst

Ik maak wel eens een vergelijking met het alfabet. We kennen het alfabet als we het van a tot z kunnen opzeggen en gebruiken. Iemand die alleen de eerste drie letters kan opzeggen, weet ongeveer evenveel van het alfabet als een wetenschapper van het ontstaan van het leven. We weten heel weinig. Maar middelbare scholieren en studenten krijgen te horen dat we het wel weten. Dat is niet alleen incorrect, het scherpt ook de geest niet, en is daarom niet stimulerend voor de wetenschappelijke vooruitgang.''

Geciteerd uit het Nederlands Dagblad van vrijdag 23 mei 2008
http://www.nd.nl/Document.aspx?document=nd_artikel&id=114563
Voor zijn Inaugurele rede, zie: http://library.wur.nl/way/bestanden/clc/1874696.pdf