Schepping of evolutie; 2 visies

Advies van Blaise Pascal (wis- en natuurkundige 1623-1667):
Wanneer men vruchtbare kritiek aan iemand wil geven, moet men eerst uitzoeken, van welke kant diegene de dingen ziet. Deze kant is waar en men moet hem daarin gelijk geven, maar vervolgens ook laten zien, waarin hij fout is.
Figuur 1 Verschillende visies op de mens
1. Ziet men de mens uitsluitend als driedimensionaal wezen dan komt men automatisch tot de conclusie: wij mensen zijn ons brein, uitsluitend materie. De verklaring voor het enorm complexe brein zoekt men in een toevallig ontstaan van de moleculaire bouwstenen, die zich vervolgens ontwikkelen tot steeds complexer levensvormen. (zie figuur 1)

Figuur 2 Wij mensen zijn uitsluitend ons brein, materie
Alle feiten en waarnemingen zal men dus verklaren vanuit een materialistisch standpunt. Ook het menselijk bewustzijn zal ontstaan moeten zijn tijdens een geleidelijk evoluerend proces, dat nu in een 'post-truth' tijdperk aangekomen is, met enorme mogelijkheden om het genetische materiaal te modificeren.


2. Als men overtuigd is dat de mens niet alleen een stoffelijk driedimensionaal lichaam heeft maar dat er ook een geestelijke dimensie is, dan kan men in de Bijbel de verklaring vinden van het complexe wezen mens, bestaande uit ziel, geest en lichaam. (zie figuur 3)
Figuur 3 De mens is een complex wezen, bestaande uit lichaam, ziel en geest
De mens heeft een stoffelijk lichaam, dat in biochemisch opzicht vergelijkbaar is met dat van dieren, en een persoonlijk bewustzijn, de ziel of het 'ik' dat denkt, voelt en een wil heeft. Tijdens het leven zijn ziel en lichaam niet te scheiden.
Er is echter ook een geestelijke dimensie, die nauw verweven is met de ziel. Het onderscheid tussen ziel en geest wordt in de Bijbel vergeleken met het verschil tussen gewricht en merg.
Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten (Hebreeën 4:12).
In figuur 4 is dit schematisch weergegeven.
Figuur 4 De samenhang van geest, ziel en lichaam schematisch weergegeven

Vanuit dat Bijbelse standpunt kijkt men anders naar wat men ziet in de wereld om ons heen, dan vanuit een uitsluitend materialistisch standpunt, en komt men tot totaal verschillende overleggingen.
Figuur 5 Onze visie (overleggingen) wordt bepaald door de gedachten die bij ons binnenkomen.
Onze visie wordt bepaald door de overleggingen in ons brein, en die overleggingen starten door een gedachte die vanuit de onzichtbare wereld binnenkomt. Influencers maken daar gebruik van om ons tot bepaalde beslissingen te brengen. Onze hersenen worden dan als het ware gehackt. Dat gebeurt vanaf de geboorte, en de gevolgen zien we op wereldschaal in alle ellende.
De Bijbel leert dat we vrij kunnen worden door het geloof (vertrouwen) in de Heere Jezus Christus, (de Weg, de Waarheid en het Leven, Joh.14:6). Hij zegt: 'Mijn boodschap moet in jullie hart zijn. Dan zullen jullie de waarheid kennen, en daardoor zullen jullie bevrijd worden.' (Joh.8:31 Bijbel in gewone taal)
De Bijbel geeft de mens een betrouwbaar, solide referentiepunt.
printvriendelijke afdruk